Dyslexie in het dagelijks leven

De laatste tijd komt er steeds meer aandacht voor dyslexie bij volwassenen. Logisch, want waarom zouden lees- en spellingproblemen verdwijnen na de schooltijd? Kinderen met de diagnose dyslexie krijgen soms een aangepast lesprogramma. En in toenemende mate kunnen zij gebruik maken van speciale voorzieningen bij proefwerken, tentamens en examens.

Juist door de toegenomen aandacht voor dyslexie op school zijn veel volwassenen erachter gekomen dat bij hen dezelfde taalproblemen spelen. Sommigen hebben geprobeerd hier iets aan te doen door een cursus voor lezen een schrijven te volgen, anderen hebben het opgegeven om nog iets met taal te doen. Met vaak als resultaat een verlies aan zelfvertrouwen en het ontlopen van het maken van verslagen, invulformulieren, werkbriefjes, enz.

Toch is ook bij volwassenen veel verbetering mogelijk, zonder de frustraties die velen zich nog van hun schooltijd herinneren. Het systeem van de taal is veel logischer dan de meeste mensen denken. Bij Stichting Taalhulp leert u regels en regelmatigheden die in het onderwijs niet aan bod komen. Hierbij gebruiken wij een effectieve methode die bij Stichting Taalhulp is ontwikkeld: de F&L-methode®.
Ook voor tekstbegrip, schriftelijk formuleren e.d. kunt u terecht bij Stichting Taalhulp.

De aanpak is als volgt:

  • Inventariseren en testen: welke problemen spelen er?
  • Opstellen van een individueel behandelingsplan.
  • Begeleiding op het gebied van werk en onderwijs.

Op deze website is meer informatie te vinden over dyslexie bij volwassen. Reacties kunt u mailen aan het WmD-webteam.