Dyslexieonderzoek

Een dyslexieonderzoek verloopt volgens een stapsgewijze procedure. Wij vinden het belangrijk dit zorgvuldig te doen. De kosten van het onderzoek zijn namelijk vaak voor eigen rekening. Nadat wij telefonisch contact hebben gehad, sturen wij u een aanmeldingsvragenlijst toe. Vervolgens maken wij een afspraak via beeldbellen. Wij gaan dan nog wat dieper in op de door u gegeven antwoorden. Het is namelijk belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te krijgen waar u tegenaan loopt. Ook de voorgeschiedenis is belangrijk.

Op basis van alle informatie maken wij een inschatting of het onderzoek ‘kansrijk’ is. Hiermee bedoelen wij de kans dat het onderzoek dyslexie aantoont. Natuurlijk is dit geen garantie, maar wellicht kan het u helpen in uw besluit het onderzoek al dan niet te laten doen. Uiteraard beslist u zelf of u het onderzoek aangaat.

Onderzoek is dus maatwerk.
 
Het onderzoek neemt een dagdeel in beslag en zal plaatsvinden in één van de vestigingen van Stichting Taalhulp. Tijdens het onderzoek wordt het niveau van lezen en spelling bepaald. Daarnaast zullen nog andere vaardigheden die te maken hebben met lezen en spelling, worden bekeken. Hierna wordt alles uitgewerkt en bekeken of het beeld past bij dyslexie. Indien dit het geval is, gaat de onderzoeker een verslag maken en een dyslexieverklaring opstellen.

Met een dyslexieverklaring kunt u gebruik maken van verschillende voorzieningen en hulpmiddelen. Zo kunt u meer tijd krijgen om toetsen af te ronden als u studeert of via uw werk een opleiding volgt. Soms is het mogelijk een toets mondeling te maken. Er kan ook voor gekozen worden om de toets te laten voorlezen. Deze aanpassingen zijn belangrijk omdat de dyslexie zo min mogelijk gevolgen mag hebben in het bereiken van uw doelen.

Spreekt onze werkwijze u aan, neem dan contact met ons op.

Werken met Dyslexie © 2024 Privacybeleid