Behandeling

Voor volwassenen geldt dat elk behandeltraject anders is. Het hangt van uw specifieke situatie en wensen af hoe het behandelplan eruit ziet. Bij taalproblemen op het werk wordt er bijvoorbeeld een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden die iemand verricht en de taalvaardigheden die daarvoor nodig zijn.
 
Behandeling is maatwerk.
Gewoonlijk vindt één behandelsessie per twee weken plaats. Op die manier is er voldoende tijd om te oefenen met nieuwe leerpunten.
Werkpunten kunnen zijn (in overleg):

  • Technisch lezen: F&L-methode
  • Spelling: F&L-methode
  • Basisspelling van de Nederlandse taal: spelling van leenwoorden zoals kwaliteit en taxi; spelling van werkwoorden
  • Begrijpend en studerend lezen
  • Strategieën bij het lezen/leren van teksten
  • Schriftelijk formuleren
  • Grammatica
  • Het lezen, de spelling en de grammatica van vreemde talen: Engels, Frans, Duits
  • Studie- en examenbegeleiding


 

Werken met Dyslexie © 2024 Privacybeleid