De Taalhulp-tarieven

Het standaard-uurtarief met ingang van 1 januari 2013 is € 77,60.
Het standaard-uurtarief is van toepassing op zowel onderzoek als behandeling. Wanneer het bedrag voor u bezwaarlijk is, neemt u dan contact op met Stichting Taalhulp.
Het tarief kan per onderzoeker/behandelaar enigszins verschillen. In het geval van een minder frequente behandeling -eventueel in combinatie met een thuispakket- kunnen hogere uurtarieven gelden.
Jaarlijks vindt een inflatiecorrectie plaats. Het inflatiecijfer wordt steeds in de loop van januari bekend gemaakt door het CBS (zie ook www.cbs.nl).
Op onze werkzaamheden is geen BTW van toepassing.
 

Onderzoek

Bij een onderzoek worden uren in rekening gebracht voor het intakegesprek, het onderzoek en het verslag met behandelplan.

  • Voor een (aanvullend) onderzoek tot één dagdeel wordt maximaal 10 uur in rekening gebracht.
  • Voor een onderzoek van één tot twee dagdelen wordt maximaal 15 uur in rekening gebracht.
  • Voor een onderzoek van meer dan twee dagdelen wordt maximaal 20 uur in rekening gebracht.
De kosten van een onderzoek zijn tevens afhankelijk van het soort onderzoek: psychologisch-didactisch, didactisch of diagnostisch onderzoek ten behoeve van een dyslexieverklaring.
 

Behandeling

Bij een behandeling worden in rekening gebracht:

  • Behandelingsuren, inclusief voorbereiding en tussentijdse voortgangsevaluatie.
  • Uren voor overleg op verzoek van cliënt, werkgever of verwijzende instantie (alleen na overleg met en met toestemming van de cliënt).
  • Reistijd en reiskosten (bijv. naar een werkgever of instantie, na overleg met en met toestemming van de cliënt).
Bij niet tijdig afmelden (tenminste 24 uur van tevoren) worden de gereserveerde uren in rekening gebracht.