Informatie voor werkgevers en werkgerelateerde instanties

Heeft u te maken met dyslectische werknemers of werkzoekenden? Of vermoedt u dyslexie bij iemand? Geeft u leiding of advies aan mensen die moeite hebben met bepaalde schriftelijke taken, terwijl ze verder goede capaciteiten laten zien?

Bij Stichting Taalhulp kunt u een onderzoek op maat laten uitvoeren, waarna wij een duidelijk schriftelijk advies uitbrengen. Indien van toepassing kan een dyslexieverklaring worden uitgeschreven.

In het kader van bijvoorbeeld een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) of een reïntegratietraject kan Stichting Taalhulp een individueel scholingstraject verzorgen. Indien gewenst kan vooraf een offerte voor een bepaalde periode opgesteld worden.

Voor meer informatie kunt u de volgende onderdelen van deze website raadplegen:

De informatiefolder van Stichting Taalhulp is hier te downloaden.